Vesmírná kronika Akáša

Nazývají se různými jmény jako : Kniha života, Kosmické myšlenky, Univerzální myšlenky, kolektivní nevědomí, kolektivní podvědomí a Duševní záznamy.

Jsou to minulé, současné a budoucí znalosti všech věcí.

Je to univerzální systém evidence, který zaznamená všechny myšlenky, slova a činy.

Je to úložiště všech lidských zkušeností, záznam všech událostí.

Každá osoba může otevřít jeho - své vlastní záznamy

Jaké informace můžete získat?

  • Zvídavost
  • Hledání pravdy
  • Chcete vědět, kdo jste
  • Chcete vědět, kde jste žili v minulosti
  • Chcete vědět účinky minulých životů do dneška
  • Chcete vědět o budoucích zkušenostech
  • Chcete obdržet cenné rady, jak pracovat se současnými vzory, změnami a výzvami
  • Chcete provést kariérní změnu nebo životní přechod
  • Hledáte jasnost ve vztazích                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Cena: 2.000Kč/ dálková forma