Kurz andělské léčení -výklad karet

Kurz je dálkový.

Cena: 700Kč

Naučíte se, jak správně vykládat andělské karty, včetně  pochopení výkladu karet. Andělský výklad karet se totiž zásadně liší od ostatních výkladů karet. Jeho princip "pracuje" úplně na jiném základu.

Několika denní kurz jsem absolvovala u syna Doreen Virtue, která je pokládána ve světě za "matku" andělské říše.