Andělské reiki

Cena: 2.000 Kč

Tento stupeň Andělské reiki prohlubuje andělské léčení. 

Seznámíte se s několika dalšími symboly, se kterými můžete léčit nejen tělo, ale i situace (např. spojovat a uzdravovat partnerské vztahy). 

Naučíte se propojovat andělskou a archandělskou energii s našimi čakrami, pracovat s tzv. světelnými dráhami a vyrábět archandělské esence. Dále se naučíte rozeznávat typy přivtělených duší a odpoutávat tyto přivtělené duše, čistit vzduch v místnostech, vyrábět svěcenou vodu s pomocí symbolů, seznámíte se také s automatickým psaním i s automatickou kresbou, s energiemi sedmi paprsků a s esencí Fialového plamene. 

Na závěr budete zasvěceni do energií bytostí Světla. Manuál obsahuje 8 symbolů.