Bohyně Hathor

Cena: 1.000Kč

Známá rovněž jako Athor, Athyr, Hathor, HatMehit, Hawthor, Tanetu, Nebeská kráva, Královna Země, Matka světla, Oko Raa.

Hathor je starověká a oblíbená egyptská bohyně slunce, oblo­hy, novorozeňat a mrtvých. Její oslavy se vyznačovaly spoustou pití, hudby a tance, takže je Hathor rovněž pokládána za patronku hudby, tance a veselí. Je rovněž spojována se ženskou krásou, kosmetikou, módou v oblékání a milostnými vzta­hy.

Hathor je bohyně lásky a plodnosti, která pomáhá dávat do­hromady páry, dohlíží na početí, chrání těhotné ženy, jedná jako porodní bába a pomáhá s výchovou dětí. Dále se stará o výživu novorozenců a pomáhá mrtvým v pokojném přechodu do pod­světí. Vzhledem k tolika funkcím se dělí na sedm bohyň, aby všechno stihla. Hovořilo se proto o ní jako o "Hathorách."

Říká: "Pokud se týče spravedlnosti, srdce již zná pravdu. Proto ne­soudím -jen zavádím tiše osobu do jejího nitra, aby slyšela rozhodnutí srdce.

Nejsem zde proto, abych někoho pronásledovala nebo vyslýchala - to vůbec není má role. Jsem spíše průvodkyně po nejdůležitější cestě ze všech, ke které patří rozhodování o tom, jak by měl člověk prožít svůj život. Každý okamžik nám nabízí široké příležitosti k tomu, jak hledat a růst. Součástí celé záležitosti je samozřejmě i odpočinek.

Nerozhodnost nás však odvádí od nás samých a nakonec i od našeho Stvořitele a Zdroje. Nerozhodnost spočívá na neschopnosti naslouchat a důvěřovat hlasu srdce. Mojí úlohou je proto vysílat magickou energii k těm, kteří si žádají moji pomoc prostřednictvím modlitby, soužení i náhodného rozhovoru.

Ti, kteří jsou připraveni, vstřebají mé paprsky, které vychýlí misky vah nerozhodnosti ve směru opravdových tužeb srdce. V tomto smyslu jsem detektorem pravdy. Záleží však na každém jedinci, aby sebral dost odvahy k pochopení a prožití vlastní pravdy."

Pomáhá:
* s uměleckými projekty
* s krásou, přitažlivostí a kosmetikou
* s oslavami, hudbou, společenskými akcemi a tancem
* s početím a výchovou dětí a těhotenstvím
* s rozhodováním
* s nalezením sebe sama