Ki manna

Cena: 2.000Kč

Ki Manna je systém, který se zabývá nitrem člověka o jeho osobní síle, kterou má jako bytost světla.
Již jste Mistrem. Mistrovsky jste zvládli tuto realitu a jste nyní připraveni přijmout vaši osobní sílu, která se skrývá uvnitř vašeho nitra. Tato modalita je nazývána "Mistrem léčení". Chcete se stát ztělesněním síly, esence a moudrosti.

Ki Manna rozeznává a vidí vaši léčitelskou sílu, schopnost předávat vědění dále a vidí vás jako duchovní duši.

Už jste ve vašem osobním životě prožili tváří v tvář mnoho osobních lekcí, které byly tzv. cihlami a základem pro vaše uměle vytvořené struktury, které spadly a proměnily se v prach, aby byly odhaleny překrásné zahrady, jezera a květiny, ukryty ve vaší překrásné duši.
Jste Bohem i Bohyní a navíc ještě čistou esencí ducha. Když zavřete oči, vidíte se jako čistou energií a jste schopni léčit a probudit kohokoliv a také cokoliv. Nejenom, že na této úrovni pracujete jako léčitel, ale také pracujete s jinými inkarnačními úrovněmi, planetami, bytostmi a dimenzemi.

Energie má moc z vás udělat ducha (míněno tak, že z vás udělá čistou duchovní energii na planetě Zemi, dalších úrovních existence, planetách a nasměruje a zahájí léčení a probuzení).
Ki Manna je také schopná najít všechny roztroušené kousky vaší duše, které byly ztraceny a sjednotí je v Jednotu, což vám pomůže vyléčit se kompletně na všech úrovních.
Ki Manna m
á sílu a schopnost ovlivnit nejenom osobu, která dostává léčení, ale také kohokoliv a cokoliv, co je jakýmkoliv způsobem spojeno s léčenou osobou. Léčí atomové struktury a skupinovou vědomou kontrolu. Také aktivuje další velmi silné léčivé modality a pomáhá jim spojit jejich síly při léčení.
Symbol, který se zde používá se jmenuje 'Ki Manna' , což znamená - spojení životní energie s universální energií.

"Ki" je druh energie univerzální životní síly, která nás propojuje s energií, která pracuje skrze světlo, zvuk a vibrace.

"Manna" je druh energie pevné životní síly, která propojuje universální energie a pomáhá nám manifestovat zvuky, světelné vlny a frekvence do hmotné energie, se kterou můžeme pracovat ve fyzickém těle. Z tohoto pak mají užitek oba dva, klient i léčitel, jelikož jsou schopni vidět negativní energii a lépe ji porozumět, stejně tak, jako ji efektivněji vyléčit.

Používáním symbolu přivoláváme sílu Ki Manny jako věčnou, stále kvetoucí a neustále se rozvíjející mnohobarevnou květinu. Když se aktivuje, začne se rozpínat a vysílat velké množství energie čisté lásky celého Universa. Tato energie je posléze nasměrovaná vám a stává se vaší osobní léčivou energií, se kterou posléze můžete dělat to, co vás napadne.

Čím více tuto energii používáte sami na sobě i na druhých, tím více budete schopni pojmout této energie do své vlastní léčivé "banky".