Iniciace Já jsem

Cena: 2.000Kč

Já JSEM zasvěcení je proces, který umožňuje, aby se přijímající osoba stala kanálem čisté univerzální / tvůrčí energie bez zprostředkovatelů. 

Jedná se o multi-násobný proces, který začíná souhlasem, že jste skutečně součástí Boha, nebo kýmkoli / co si myslíte, že je v souladu se Stvořitelem. Ať už je to zdroj energie, Bůh, Alláh nebo Vishnu.

 Není třeba se učit symboly nebo získat "právo" na využití systému. Vždy budete vědět, CO JE NUTNÉ, co máte vykonat, nebo předat uzdravení v jakékoliv situaci. Naladění Já JSEM je založené na předpokladu, že všichni lidé jsou schopni být zdrojem univerzální energie. A že je správné a přirozené, že držíme otevřenou 7. čakru s touto energií po celou dobu života. Tak, abychom se uvedli do zemské rovnováhy, jak to bylo na začátku, než se člověk naučil, že má být sám.

 Chce to vědomou praxi pro zachování této čakry, tak aby byla otevřená po celou dobu našeho bytí, a to bude trvat nějaký čas, než si zvyknete. Ve vašem životě dojde ke změnám, protože tok energie přijde vždy a projde každou čakrou, když to bude zapotřebí. Proud energie se přenese až do 8. čakry. Jeden znatelný rozdíl nastane, a to budou vaše znalosti nebo znalosti věcí. To je to, co někteří nazývají intuice nebo "pohled". Bude určitou dobu trvat, aby vše bylo pohodlné, aby bylo možné rozlišit mezi egem a znalostmi. Pro některé to přijde rychle, a pro ostatní pomaleji...