Velmistrovské symboly

pro ty, kteří již přijali titul Mistr Učitel.

Zvýhodněná cena za balíček Velmistrovských symbolů 5 - 18 je 5.000Kč/ dálková varianta 

Jednotlivé symboly jsou 800Kč/ 1 symbol

Nejsem zastáncem posloupnosti v hierarchii energií. Tzn., že si někteří iniciátoři  zasvěcování do energií kladou podmínku, pokud chcete přijmout tu a tu energii, ten a ten stupeň, že je nutné nejdříve absolvovat to a to... Z praxe za ty roky vím, že to opravdu není nutné. 

Pokud se mistr dokáže napojit na duši člověka, žadatele o zasvěcení - iniciaci, zvládne přesně určit, jestli je jeho podmínka nutná. Protože každá duše je jinak vnitřně silná, vibračně na určité výši,  zevlivem jak současného života, tak i minulých inkarnací. 

Ale u některých energií to je správné doporučení. Protože, pokud si přejete přijmout zasvěcení do Velmistrovských symbolů, přeskočit iniciaci do Mistra anebo Učitele reiki, vážně nelze...))

5. stupeň - symbol intuice

6. stupeň - symbol nesobecké lásky

7. stupeň - symbol svobody

8. stupeň - symbol míru

9. stupeň - symbol štěstí

10. stupeň - symbol naděje

11. stupeň - symbol vnitřní i vnější síly

12. stupeň - symbol životního cíle

13. stupeň - symbol vnitřního rádce a životního úkolu

14.stupeň - symbol Velké oko, který vám pomůže poznávat svůj osobní růst

15.stupeň - symbol Velká cesta, který má význam "Má cesta k mému životnímu štěstí"

16.stupeň - symbol Velké odhalení, který má význam "Má cesta k mému životnímu štěstí"

17.stupeň - symbol Velký chrám, který tě připraví pro změnu a zesílení toku energií

18.stupeň - symbol Moudrost, ti  ukáže cestu k očištění elementy, je pro moudrost a uvědomění si zevnitř nitra