Isis seichim velmistr

Cena: 2.000Kč

Je pokračováním mistrovství Isis Seichim a může jej podstoupit pouze Mistr Isis Seichim. Absolvováním tohoto kurzu získáte zasvěcení do dalších pěti symbolů, které vám umožní větší seberealizaci a vaše schopnosti cítění a intuice se více prohloubí.

Symboly do kterých jste zasvěceni:

  • zesílení a udržení energie (původní síla Isis-Seichim se zesiluje pětinásobně)
  • dodává moc k rozhodnutí o "životě"
  • napomáhá nalezení pevnosti v lásce, ochraňuje všechny,kteří ho používají
  • symbol krásy jehož aplikací prožíváme hlubší propojení a cítění,máme pocity dobra, krásy a pochopení
  • nejvyšší symbol v Isis – Seichim, symbol radosti.

Absolvováním tohoto zasvěcení u mne došlo k většímu otevření se v oblasti srdečního centra a zvýšení schopnosti odpouštění jak druhým, tak i sama sobě. Zvýšila se mi intuice a zrychlil proces uvědomování si. Dnes mám pocit, že ze mne spadly obruče, které mně bránily volně se nadechnout. Cítím se mnohem svobodnější, volnější a šťastnější.