Nanebevzatí mistři a archandělé

Cena: 2.000Kč

Zasvěcení této linie obsahuje propojení s paprsky Archandělů:

 • MICHAEL (odvaha, ochrana, síla, pravda)
 • RAFAEL (léčení, celistvost, jednota)
 • GABRIEL (síla, vize, inspirace)
 • JOFIEL (moudrost, inspirace, radost, osvícení)

A Nanebevzatých Mistrů:

 • SAINT GERMAIN (změna, transformace, svoboda, nové začátky)
 • KWAN YIN (soucit, milosrdenství, odpuštění)
 • KUTHUMI (mír, spokojenost se sebou a svými bližními)
 • MARIA (soucit, požehnání, léčení; ochrana žen a dětí)
 • SERAPIS BEY (čistota,důvěra,)
 • PADRE PIO (uzdravení, odpuštění, duchovní růst)
 • BUDDHA (vnitřní mír, radost, duchovní růst)
 • JEŽÍŠ (léčení, odpuštění, oddanost, důvěra, manifestace)
 • MERLIN (božská magie, psychické schopnosti)
 • MAITREYA (radost, požehnání a lásku nám i ostatním živým bytostem)
 • SANAT KUMARA (osvobození pozemského od nízkých energií a otevření Ducha)
 • ABUNDIA (důvěra, blahobyt, finance)