Aktivace Boha Ra

Toto zasvěcení se předává jen žákům, kteří již absolvovali stupeň Mistr/Učitel Ra-Sheeba.

Cena: 2.000Kč

Je to aktivace Božího Světla, skutečné změny DNA, dalšího zvýšení vibrací a světla ve všech tělech. Při zasvěcení Vám bude předáno dalších 17 symbolů, potřebných pro aktivaci Božského Světla. Nadstavba Ra-Sheeby má tedy ještě větší rozsah, než klasická Ra-Sheeba, ve které se předává jenom 12 symbolů.

Symboly velmistra Ra-Sheeba – Zasvěcení Boha RA – Velmistr

Zde jsou tedy symboly určené pouze pro osobní růst mistra:

1. symbol: je určený pro spojení s duchovními průvodci, s mistry, s astrálními učiteli, s dračími průvodci, je vhodný také k cestování mimo tělo, atd.

2. symbol: jde o nalaďovací symbol o určitém tónu, vhodný k podpoře při vysílání i přijímání myšlenek, ale i mluvených slov, pocitů a emocí; symbol moci, který mimo jiné rozvine i větší radost a pochopení (bude-li používán)

3. symbol: k aktivaci všech jasnozřivých dětí a indigových dětí, aby si tím vzpomněli na úkoly svého pozemského pobytu

4. symbol: pro upevnění spojovacích kanálů s matkou Zemí a pro "dobití" životní silou

5. symbol: Boží spojení (klíč k otevření průchodu)

6. symbol: průchod k Božímu světlu

7. symbol: symbol k vytvoření nových čaker

8. symbol: rozpouští dlouho udržované strachy a přesvědčení, uklidňuje nečisté energie, které kolují v našem sexuálním systému;

9. symbol: aktivace zapomenutých energií, které jsou v nás uloženy

10. symbol: aktivuje v nás zodpovědnost, soucit a pochopení, dokončuje spojení se sexualitou a vykoupání božským světlem

11. symbol: aktivuje další díl DNA, pomáhá najít cestu k pravé lásce a ke Světlu

12. symbol: aktivace nové čakry

13. symbol: aktivace změn v DNA

14. symbol: symbol učitele, spojení se strážci tohoto učení, řád Pharisů

15. symbol: část aktivace Božího světla; aktivuje šišinku mozkovou, je to začátek vytvoření božství v sobě;

16. symbol: další aktivace Božího světla (symbol pro učitele), ochrana pro naše "Já", očistné světlo Ra – dračí energie; centrování a uzemnění všeho;

17. symbol: symbol pro ty, kterým je předurčeno být učiteli; pozvedá vibrace učitelů, aby si vzpomněli na své vědomosti a moudrost, které v nich dřímají;

Když poskytujeme "Ra-Sheebu", existuje mnoho bytostí, které "přijdou", aby pomohly při těch změnách, které klient zakusí. Přinesou s sebou i různé formy energie, které vyjadřují různé aspekty našeho bytí. Jednou z těchto bytostí je také drak. Kdysi se totiž zdržovali dračí průvodci v naší dimenzi a pohybovali se inter-dimenzionálně. Když mělo dojít k zániku Atlantidy, byli to právě draci, kteří byli schopni své společníky zachránit a přivést je do jiných zemí, kde mohli Atlanťané žít s ostatními národy.

Existovaly však národy (a existují dodnes), které se lišily od Atlanťanů, byly brutální a nechápaly způsob života Atlanťanů. To byl důvod, proč se během této doby draci stáhli zpět do své dimenze a už nebyli pro lidi dostupní. Tam měli zůstat do doby, kdy budou mít lidé ještě jednou tu vibraci, která jim umožní si vzpomenout na své dračí společníky – a tyto potom zavolají a požádají o návrat a podporu na cestě své duše.

Nyní nastal ten čas! Mnoho lidí se začíná opět probouzet a vzpomínat si na draky. Závoj, který halí dračí dimenzi, se ztenčuje. Některým lidem to stačí k tomu, aby viděli a slyšeli své vlastní dračí společníky. Hnědí draci patří k léčebnému řádu. Bílí a zlatí jsou draky královskými. Draci jsou plni moudrosti a vědění. Naslouchejte jim a budou vás učit a pomáhat vám na vaší cestě. Milujte je, protože jsou vašimi společníky z pradávných časů …

V Zasvěcení Boha Slunce tedy dostanete návod i na to, jak vytvořit Dračí hlas – za účelem přivolání této dračí energie, aby vás podpořila na cestě vaší duše.

Zasvěcení Boha Slunce obsahuje jen jedno dálkové zasvěcení, které trvá cca 30 až 60 minut.