Bohyně Dana

Cena: 600Kč

Uč se královské důstojnosti, sebevjemu, sebeúctě:

Málo se věnujete naladění na ideje vesmíru, hledejte a snažte se pochopit sebe sama, vaše já, osvobozené od her podivností programů země, strach, který vás ničí, krása, která vás míjí, blahobyt, o kterém sníte, nesplněné touhy, které vás blokují.

Cítíte sebe sama? Ctíte svůj prostor? Ctíte své srdce? Vaši podstatu? Víte odkud pochází vaše bolest? Víte kdo skutečně jste? Ty sám/sama? Je tvůj projev skutečně tvým projevem? Nebo jen návykem, zvykem, vycházející ze starých přesvědčení? Odráží tvůj život právě tebe?

Hledáte a nacházíte tvořivost? Prosperitu?