Amara

Cena: 2.000Kč

je energetické vědomí individuálního zmocnění a poznání sama sebe.

Tato energie není určená k léčení. Působí pouze na duchovní růst zasvěcovaného.

Tento systém je učení, které nám pomáhá otevřít naši schopnost poznat sami sebe, učí nás vnímat proudy energie ve všech našich jemněhmotných tělech, a odkrývá potenciál, který v nás vězí.

Úmysl přitom není léčení, ale naše nevědomé toky, naše vnitřní "vodstvo" pochopit, které nese klíč k našemu vnitřnímu tajemství. Energetické vědomí nás přitom podporuje akceptovat naše rány takové, jaké momentálně jsou, a je nám nápomocno si uvědomit důvody jejich vzniku.

My všichni zažíváme bolesti a některé zkušenosti zanechávají rány, které zůstávají otevřené. Skrze vědomé poznání těchto vzorů, které způsobují, že tyto rány zůstávají otevřené, dovolíme nakonec se zcela a přirozeně vyléčit. Nic se nemusí navracet nebo opravovat, protože naše pravá přirozenost je celistvá a dokonalá.

Dovolit vidět sami sebe, je to jediné, co je zapotřebí pro dosažení vyléčení.

Amara nám pomůže uvidět naše "temno" a stín našeho Já a akceptovat jej takové, jaké je. Dovádí nás ke spojení s naším podvědomím, kde je největší podíl naší pravé vnitřní síly a magie. Energetické vědomí pak s námi bude spolupracovat tak, že si uvědomíme tyto nevědomé aspekty v naší mysli a tím také kdo vlastně jsme.

Skrze pochopení tajemna našeho Já docílíme mistrovství.

Amara ztělesňuje aspekt našeho Já, které je dokonalé ve své vlastní božskosti zakořeněné a přitom vyzařuje plné spektrum jeho vědomí do světa.

Amara je jméno Bohyně dávné civilizace Lemurie. Pomocí této energie a jejich symbolů se můžete spojit s touto bohyní, s delfíny, velrybami, s mořskými draky a dalšími bytostmi, i s jinými kvalitními energiemi.

Amara otevírá nový multidimenzionální rozměr v úrovni vnímání energií. Získáte jinou a hlubší zkušenost, která vám otevře nové možnosti nahlížení na svět bytí. Tento systém obsahuje prostorové barevné symboly, které vás vtáhnou do děje.

V tomto systému se pracuje s těmito symboly, které nám pomáhají rozpouštět vše, co nám brání najít cestu k sobě či uvidět a přijmout pravdu.

  • první symbol nás přivádí k silnému spojení s Lemurií a bohyní Amarou
  • druhý symbol je vícedimenzionálním klíčem přístupu k různým tokům vědomé energie a aspektům božskosti
  • třetí symbol podporuje čištění energetických kanálů, aby dovolil celému systému větší pružnost, menší náchylnost zadržovat staré vzory a místo toho vytvářel nové
  • čtvrtý symbol dokáže prozářit celou naši bytost, ztělesňuje tříbarevný plamen, který sídlí v "Chrámu duše"
  • pátý symbol promíchá energetické vědomí 3. různých výrazů či jevů energie Kundalini a tím dochází ke zjednodušení splynutí nebe, země a jednotlivce
  • šestý symbol ztělesňuje jednotu sedmi magických elementů: země, vzduch, oheň, voda, život, světlo a magie
  • sedmý symbol umožňuje vzestoupit kundalini okolo páteře a pomáhá akceptovat naši sexualitu, ztělesňuje splynutí ženského i mužského aspektu

Kdo může o toto zasvěcení požádat?

Ten kdo prošel zasvěcením třemi stupni reiki nebo jiného systému. Měli byste mít mistrovské vibrace, ale nemusíte být mistři/učitelé.

Je to jedno z nádherných zasvěceních, kterými jsem měla možnost projít. Vyznačuje se velikou a rychlou efektivitou v postupu ohledně duchovního růstu zasvěcovaného. Kdo má rád Lemurské energie, vrací se opět "domů".