Shambala 1024

Cena: 1.500Kč

Shamballa 1024 je léčebný systém, který je na naší planetě teprve od roku 2003. Je reprezentován nanebevzatým Mistrem Saint Germainem a Průvodcem, který se jmenuje Joelle (Joelle of Sirus B, Senior Medical Officer, Galactic Federation New Jerusalem Starship) Channelovala ho June Stephansen v roce 2003.

Systém zahrnuje 1024 symbolů, které jsou rozděleny do 4 stupňů po 256 symbolech. Z mého pohledu není nutné rozlišovat, pro koho jsou jednotlivé stupně vhodné, a pro koho ne.

Při  práci se Shamballou je potřeba vědět to, že při léčení klasické nemoci dochází také k procesu hlubokého čištění podvědomí a současně fyzického těla, a to se všemi projevy i nepříjemnými) této transformace. Aby mohla nemoc z těla odejít, vše musí vyplavat na povrch. Tyto negativní emoce z minulosti je potřeba přijmout a nechat je z těla odejít. Nejlépe v meditaci zaměřit pozornost na svůj dech, vědomě uvolňovat své tělo a emoce, které odchází přijmout a nechat je odejít. Nebojte se, jakmile emoce odejdou, pocítíte blažený pocit z uvolnění a bude vám dobře.

Léčení Shamballou 1024 probíhá v širokém spektru,ošetřuje a léčí člověka celistvě.
Napravuje disharmonie ve fyzickém těle a v tělech jemnohmotných. Transformuje negativní emoce,které jsme si sami vytvořili v sobě a kolem sebe.

Zasvěcení do Shambally 1024 zahrnuje 1024 symbolů ve 4 stupních, které se předávají (nahrávají se) do aury (energetických těl) člověka telepatickou cestou. Tyto symboly umožňují navázat propojení se Shamballou a jejími bytostmi. A následně se stahují takové druhy léčivých energií, které jsou pro daný záměr nejúčinnější.
To platí i pro Shamballa 2002, 3110, kde se jedním zasvěcením předají všechny symboly daného systému najednou.

Shamballa má vysokou ochranu. Léčení posílá jen do situací, které jsou v souladu s vesmírným řádem a v souladu se zákony (plánem) vývoje daného člověka.

Obsahuje 3 důležité energie, části:

- univerzální životní energie (Reiki).
Toto je energie, která protéká všemi bytostmi, i předměty ve Vašem okolí. Je to energie, která tvoří a dává život. Všechno a každý je tvořen touto energií. Je to energie lásky. Láska je její hnací síla.

- Mahatma energie neboli JÁ JSEM přítomnost.
To je spíše vnímání sama sebe, než rozeznání zdroje. Tím není myšleno, že jste odděleni od ostatních. Skutečnost je taková, že klíč k jednotě je ve Vás samých. Je to znovupoznání, kdo ve skutečnosti jste, Vaše celistvost. To je jedna z nejmocnějších energií, čistá láska. Říká se, že je to nová energie lidstva, která je přístupná od harmonické konvergence (pozn. překladatele - 16./17. srpna 1986), aby otevřela pro Zemi novou cestu bytí. Když do sebe nakouknete a najdete celistvost a jednotu, potom poznáte, že všechno a každý je částí Vás. Že jste součástí všeho a každého. Vše je jednota.

- Energie nanebevzatých mistrů.
Nanebevzatí Mistři jsou bytosti, které ukončily svůj reinkarnační cyklus a nyní existují v energetické formě a vyučují lidstvo. Jejich úmysl je podpořit nás a Gaia (naši planetu Zemi) v naší spirituální evoluci.