Ra Sheeba

Cena: 3.000Kč

Ra-Sheeba je velmi mocná součást dosažitelné univerzální léčivé energie.  Energie Ra-Sheeba je mnohem silnější než obdobné energie a svými vibracemi dosahujícími do 5 D. Tuto energii je velice těžké popsat, je potřeba ji prostě prožít a to jak předávající i jako příjemce. Až toto zažijete, tak teprve potom můžete přemýšlet, jak ji vyjádřit slovy.

Jedná se o zasvěcení boha Slunce Ra, bohyně Isis, mistrů Velkého Centrálního Slunce, mistrů Ra-Sheeby a dračích průvodců.

Původ této energie nalezneme v tajemném Egyptě, kdy měli k možnost přístupu k této úrovni strážci. Jediný, kdo měl sílu tuto energii předat lidem, byl faraon. Po smrti faraona však bylo vše ztraceno, nakonec se ale tito strážci se vrátili, aby tuto energii udržovali. V současné době se vibrace naší planety, kolektivní vibrace lidstva i Univerza natolik zvýšily, že se tito "hlavní představitelé" opět vrátili na "jeviště", jsou opět připraveni tuto energii získat a předávat. Dnes by měla být mnohými udržována a je hodnotnou podporou vzestupu. Je to cesta průchodu z hmotnosti do věčnosti.

Pokud může tuto energii udržet hodně lidí a jsou schopni prokázat integritu, pak bude nastartován tok energie, jako nikdy předtím. Je to poprvé, co se spojila energie "Ra" s "Sheebou"."Ra" s "Sheebou".

"Ra" označuje zdroj pocházející z centra Velkého Centrálního Slunce, "Sheeba" označuje sexuální, kreativní, radostný výraz lásky, ženskou část této univerzální léčivé energie, která vede ke zdroji.

Jen pomoci "SHEEBY" dosáhneme na "RA" a najdeme naši pravou stezku domů... .

Energie Ra-Sheeba má vliv na čakerní systém, mění naše elektromagnetické pole, DNA, zvyšuje nám vibrace a světlo v našich tělech, zvyšuje naše spirituální schopnosti. Posiluje se naše fyzické, duchovní a astrální tělo. "Sheeba" ukazuje cestu k "Ra".

Zasvěcení do Ra-Sheeby změní vaše vibrace, změní barvy vaší duše a otevře vás proudu lásky uvnitř vás samotných.

Po zasvěcení do stupně uživatel obdržíte 12 symbolů, po zasvěcení do mistrovského stupně obdržíte dalších 11 symbolů a učení o tom, jak zasvěcovat své žáky.