Cesta k aktivaci našeho božského já

Cena: 2.000Kč

Tato energie je Cesta do Božského Já, prostřednictvím aktivací a speciálně čistícím programem, který zahrnuje deset výkonných aktivací a očištění navržených tak, aby vám pomohli nejenom si vzpomenout na vaše Božské Já, ale ve skutečnosti ztělesnili Vaše Božské Já. 

To vám pomůže si vzpomenout, kdo jste, a aby vaše Božské Já šlo do svého těla tak, že vaše fyzické tělo se promění v tělo sálavého Světla, tak jak to má být. Božství a zář vašeho Světlo bude aktivováno! Čištění a aktivace urychlí váš duchovní vývoj jako pomocná duše, když jste ve svém duchovním osvícení tak, že vaše vědomí je rozšířeno na omezené fyzické, mentální, emocionální a duchovní tělo.