Atlantis healing system

Cena: 2.500Kč

Zasvěcení: 3


Atlantis Healing Systém (Atlantský léčebný systém) je energetická linie, která se dříve nazývala Arolo-Tifar - přičemž AROLO představuje stupeň 1, 2 - a Tifar je stupeň mistrovský. Název Arolo-Tifar je chráněn autorskými právy, zatímco Atlantis Healing System nemá žádná autorská práva a je volně k použití.

Byl to Franz Eckard Strohm, který znovu- objevil AROLO v roce 1993 - 1994, když o něm našel informace v Akašické kronice.

Franz Eckard Strohm je velmi známý léčitel a jasnovidný muž, autor knihy "Andělé Atlantidy". Založil i Reiki Association International (R.A.I.), jehož hlavní sídlo je v Kolíně v Německu.

AROLO je jemný, subtilní druh diagnostiky a energetického léčení, který udává skutečnou příčinu onemocnění a může ukázat správný způsob léčení.

Arolo je:

- učení, jak se stát opět čistým, nevinným dítětem, pomocí božské energie, harmonie a Světla
- cesta znovuobjevení krásy a pravdy v nás samých
- způsob, jak se zdokonalit
- cesta harmonie mezi vnitřními a vnějšími myšlenkami a slovem, Bohem a člověkem
- cesta, na které může člověk znovu objevit svou vlastní duši, svou vlastní božskou bytost
- cesta k Bohu, návrat k víře
- cesta, jak se můžeme znovu spojit s Univerzem
- cesta, jak v sobě znovu objevit božství
ATLANTIS-AROLO-TIFAR systém
AROLO systém je částí energetického terapeutického systému, který byl používán starými atlantskými mistry, známý jako ATLANTIS-AROLO-TIFAR. Tento systém je znázorňován ve formě pyramidy, která je rozdělená na tři složky (ve skutečnosti je systém rozdělen do pěti složek).
Prvním krokem je reiki (zahrnuje tradiční i netradiční systémy, jak byly před nedávnou dobou objeveny). Tento první krok byl znám, naučen a byl všemi lidmi používán. Po nějaké neurčité době (záleželo na každém jednotlivci), během níž zasvěcenec přijal energii, pracoval s ní, věděl co s ní může dělat, si otevřel nové horizonty představ, aby porozuměl lépe sám sobě, druhým a univerzu.
Potom byli ti, kteří se o to nejvíce zajímali a zrovna tak ti, kteří byli nejvíce vyvinutí, pozváni k atlantskému chrámu a byli vyvoleni k dokončení svého tréninku. To je AROLO-TIFAR.

TIFAR je stupněm mistra těch, kteří jsou v harmonii s vesmírem. Jen oni měli možnost, vyučovat nově příchozí.