Bohyně Amara

Cena: 2.000Kč

AMARA je jméno Bohyně dávné civilizace Lemurie. Pomocí této energie a jejích symbolů se můžete spojit s touto bohyní, s delfíny, velrybami, s mořskými draky a dalšími bytostmi, i s jinými kvalitními energiemi.
Amara má spojení s mnoha různými sférami vědomí. Dá se říct, že Amara je vlastně sjednocené skupinové vědomí, které sestává z různých jedinečných aspektů božství. Mořští savci (velryby, delfíni a narvalové), historická civilizace Lemurie, lemurská Bohyně Amara, Duhový had a Duhový drak jsou mimo jiné nejlepšími spojenci. Mnozí z nich mají silný vztah k vodě a zdá se, že představují hlavní symbol tohoto duchovního systému.
Energie Amary můžete vidět nebo je pociťovat jako proudící tekuté Světlo a tekutou "tmavou hmotu" (ve smyslu energie nicoty). Energie Amary je jako voda, která mění sebe sama, aby se přizpůsobila každé možné situaci, která vznikne.

Amara otevírá nový multidimenzionální rozměr v úrovni vnímání energií. Získáte jinou a hlubší zkušenost, která vám otevře nové možnosti nahlížení na svět bytí. Tento systém obsahuje prostorové barevné symboly, které vás vtáhnou do děje.

Amara není energie k léčení, Amara je určena k duchovnímu růstu (podobně jako např. linie Kněz řádu Melchizedeka). Je to učení, které nám otevírá naši schopnost poznat sám sebe, naučí nás vnímat proudy energie ve všech našich jemnohmotných tělech a pomůže nám odkrýt potenciál, který v nás vězí. Je to energie, která nás vede k našemu jádru. Amara pracuje na čisté úrovni vědomí a nabízí zcela jednoduše cestu k našemu "Já". Když dojdeme k jádru, začneme zakoušet a chápat, co se v něm a okolo něj děje. V tomto prostoru můžeme najít skutečné uzdravení a zmocnění.

Amara je skutečně velmi silné duchovní nakopnutí, vhodné pro každého, kdo se chce dál vyvíjet a hledá nové cesty k dalšímu duchovnímu růstu a poznání.