Lemurský facilitator

zmocnění

Cena: 1.500Kč

Lemurské zmocnění (lemurský facilitátor)

Lemurie – naše první vzpomínka na naší dřívější existenci na planetě Zemi. Tato existence byla v plné harmonii s námi samotnými a s naším okolím, přírodou, elementy, vesmírem, s Bohem/Bohyní, Vším co Je. Byl to Zlatý věk, ráj nebo Zahrada Eden.

Pokud vás, při vibraci názvu civilizace Lemurian něco zastaví, něco se ozývá, něco co nedovedete pojmenovat, ale v hloubce vašeho srdce se rozechvějete a snažíte se "rozpomenout" … byli jste kdysi zde, účastnili jste se kdysi dávno života lemurské civilizace a tyto vzpomínky se vyskytují v nejnitřnějších částech vašich buněk. Lemurské zmocnění přispívá k získání snadného přístupu k tomuto nejvnitřnějšímu jádru, k vašemu nejvnitřnějšímu Já.

S Lemurským zmocněním získáváte kontakt ke svému Lemurskému facilitátorovi a jste zmocněni působit jako facilitátor (facilitátor je zprostředkovatel, učitel, průvodce, trenér – a to vše v jednom..) i pro ostatní.

Po naladění se ocitnete v pozici, že nejen sami získáte skrze svého duchovního facilitátora zasvěcení Lemurského chrámu, aktivaci dimenzionální rezonance, vyrovnání dimenzionální rezonance a všechna další Lemurská navýšení vibrací, nýbrž budete moci umožnit přístup k Lemurským vibracím také ostatním. Můžete se kdykoliv vrátit do chrámu a poradit se s Lemurskými kněžími a kněžkami, přijmout od nich rady a být od nich duchovně poučováni. Lemurské vibrace mohou být také nápomocny k duchovnímu uzdravení a k uvolnění karmických svazků.