Flower reiki

Cena: 2.000Kč

Je jednoduchou variantou reiki, vyvinutou Petrem K. Yankanim, se kterou lze používat sílu systému květů, aniž bychom je sami užívali. 

Je možné předávat jednoduchým přiložením rukou nebo také na dálku stejné energetické vibrace, kterou má systém květů. Můžete také energetizovat obyčejnou pramenitou vodu a vytvořit z ní nosič energie co do účinnosti stejný, jako jsou Bachovy květové esence.

V prvním stupni jste zasvěceni do Bachova květového systému, to znamená, že můžete po absolvování kurzu přikládáním rukou předávat stejnou energii, kterou mají jednotlivé květy Bachových květových esencí. Mimoto můžete energetizovat pramenitou vodu a ta má potom stejný účinek jako Bachovy květy, se kterými ji energetizujete.

Součástí zasvěcení jsou skripta Bachových esencí a kartičky a obrázky k vytištění.
Počet zasvěcení: jedno

Předpoklad: pro předávání dál jakýkoli mistrovský stupeň