Full spectrum light

Cena: 3.000Kč za celý systém    

Full Spectrum Light (Úplné spektrum Světla) je další ze systémů, které channe- loval Ole Gabrielsen. Tento systém je o něco silnější, než Full Spectrum Healing. Léčí pomocí energií "bílého světla".

Spektrum bílého světla se dá rozložit na základních 7 barev duhy. Těch barev je v energii světla ovšem daleko víc. I barvy, které lidským okem vůbec nerozeznáme.

Důležitých je však jen základních 12 barev. Každá z barev má svoji energii. Každou barvu tvoří jemné energie některého na- nebevzatého mistra.

Např. St. Germain (fialová), Lady Nada (rubínová) atd. Souhrn všech energií barev vytváří dohromady kvalitu energie, která má určitý kmitočet a tím i určité vlastnosti - barevné víry a harmonické zvuky - a ty léčí. Reiki tvoří jen jeden pruh z těchto barevných paprsků (zelený pruh duhového spektra), zatímco s pomocí Full Spectrum Light léčíme všemi těmito energiemi současně.
Full Spectrum Light pracuje s vysoko vibrujícími energiemi 5D, rozpouští energetické blokády, léčí úplně všechny nemoci, ale především minulost a karmické záležitosti. Systém má 3 stupně, ve kterých postupně budete zasvěcováni i do energií nanebevzatých mistrů St. Germaina, Krista, archanděla Rafaela, Melchizedeka, St. Padre Pio, Sanat Kumary a archanděla Michaela. Zasvěcení do těchto vysokovibračních energií slouží především k tomu, aby si lidé rychleji očistili svou karmu (kódy DNA) a aby se jejich tělo snadněji přizpůsobilo velkým změnám, kterými planeta Země (a s ní i všechno obyvatelstvo) prochází.

Energie Full Spectrum Light zasvěcuje všech 12 čaker vzestupu. Je hned po Shamballe druhá nejsilnější, proto by ji měli absolvovat jen mistři nebo lidé, kteří už vibrují na dost vysoké frekvenci. Pro ty ostatní je vhodnější Full Spectrum Healing.

Zasvěcení je rozděleno do tří stupňů:

Level 1: zasvěcení do energií St. Germaina, Krista a archanděla Rafaela

Level 2: zasvěcení do energií Ježíše, Melchisedeka a St. Padre Pio

Level 3: zasvěcení do energií Sanat Kumary a archanděla Michaela - stupeň Mistr/Učitel
Cena: