Indigové světlo - zmocnění Nanebevzaté Kwan Jin

Cena: 1.000Kč

Energie Indigové světlo slouží spíše k osobnímu vývoji a růstu, než k léčení. Zvýší vibrace a dovolí ti rozvinout své psychické schopnosti a pomůže ti pomocí spojení s vyššími říšemi zlepšit schopností empatie a intuice komunikaci s jinými lidmi, zvířaty a přírodními Duchy. Jako takový přispívá ke zvýšení vibrace Země a lidí a urychluje vývoj vědomí s vyšší dimenzí. 

Energie Indigového Světla pracuje se třetím okem a tvým duchovním středem. Tento systém působí uklidňujícím způsobem na indigové děti a indigové dospělé. Modro-fialová barva (indigo) aktivuje tuto energii. Systém Indigové světlo je také velmi vhodný pro práci se zvířaty, protože zlepšuje schopnost vcítění se a tím zesiluje tvé telepatické spojení se zvířaty. Indigové děti se často popisují jako děti s "poruchami chování", že jsou neschopné se soustředit a proto mají potíže s učením. Použitím tohoto systému jsi schopen cítit energii těchto dětí, lépe se vcítit do jejich pozice a lépe chápat, abys jim byl/a schopen lépe pomoci při učení a růstu.

Tyto děti jsou mimořádně nadané, jsou jedinečné a přišly na Zemi, aby nám všem byly nápomocny při emocionálním, duchovním a duševním vývoji.