Concordia Caelistus - síla 354 andělů

Cena: I. stupeň 800Kč
             II. stupeň 1.500Kč

Můžete se spojit s jakýmkoliv ze 354 andělů a žádat o cokoliv, co je v jeho kompetenci. V rozsáhlém manuálu se tedy dozvíte o kompetenci jednotlivých andělů, kdy a koho volat na pomoc, naučíte se poznávat a vnímat jejich energie.

Zasvěcení do Concordia Caelistus/Síla 354 andělů podléhá registraci.

Při provádění zasvěcení třetí osoby, které je prováděno klientem, který získal zasvěcení skrze Astrytia – Elisabeth Willebrand, autorky tohoto díla, chráněného autorskými právy nebo jejími žáky, je k zajištění exkluzivity a kvality třeba bez vyzvání uhradit poplatek za zasvěcení na osobu 15,- EUR autorce.