Egyptská kartuše

cena: 2.000Kč, včetně karet

Kartuše je zasvěcení do egyptské magie. 

Cartouche sjednocuje archetypální energie jednotlivých božstev, které byly typické pro starověký Egypt - (Osiris, Isis, Horus, Bastet, Thovt, Hathor, Ptah, Anubis, Nebthet, Maat atd.). Naučíte se poznávat jednotlivá božstva egyptského panteonu, egyptské symboly a některé hieroglyfy.

Součástí zasvěcení je 25 iniciačních karet, tj. celkem 25 zasvěcení do starověkých typických univerzálních symbolů Egypta. Mohou se tak zvýšit vaše léčitelské schopnosti.

Také dostanete zasvěcení - iniciací Yod, což je speciální zasvěcení, které otevírá srdeční čakru. Symbol YOD pomáhá vyvolat z hlubin vaší osobnosti duchovní schopnosti, které jsou utkvělé a skryté ve vašem nitru a které je potřeba ve vás aktivovat.

Všech 25 zasvěcení vám umožní zvýšit úroveň duchovního rozvoje. Starověké egyptské symboly zobrazené na kartách zachycují síly a energie, které řídí vesmír. Karty se mohou použít k meditacím, věštění (místo Tarotu), k léčení a k magickým účelům, nebo jako talisman. Karty vás ochraňují a ukazují směr duchovní cesty. Každý Bůh/Bohyně je představitelem určitého archetypu a nositelem daných schopností a úkolů.