Dračí reiki


cena: 1.200Kč/ I.stupeň 
            1.000Kč/ II.stupeň 

O dracích je napsáno hodně pohádek i bájí, ve kterých jsou draci popisováni s různými vlastnostmi. Jsou silní, krutí, stateční, nápomocní, inteligentní a moudří. Draci jsou nejmocnější síly v éterické říši.

 Existují draci: ohně, země, vzduchu a vody. Bývají i v postavení jako strážci domů; vzácných pokladů, které se dají nalézt jen za určitými branami. Střeží přechody z ohně do světla; z vědomí do moudrosti. To je převážně prezentováno v západních kulturách. Ve východních kulturách, jsou draci považováni za nebeské posly, kteří střeží obydlí a poklady božstev a vládnou nad veškerými ostatními silami.

Existují také formy draků jako: draci hromů, draci mraků a deště, draci země, kteří čistí řeky. Císařští draci ochraňují císařství a obdařují jej nejvyšší mocí. S draky, kteří vládnou síle Yin a Yang se setkáte ve východním učení Tao. Mistrovi, který se naučil vládnout této síle, se říká "ten, kdo umí jezdit na drakovi", neboli "dračí jezdec". Mocná ochrana, dokonalost, nadřazený zrak, nejvyšší štěstí a nejvyšší moc i síla je daná tomu, kdo je zrozen pod silou draka. 

Silová linie země, Leylines (Lejlajns), je nazývaná dračí stopou. Energetické body těla, jsou nazývané dračí body. Přibývající a ubývající bod měsíce v horoskopu je dračí síla. Ona prozrazuje odkud člověk pochází, jakou silou je vybaven a kam půjde. Draci mají mocné síly, které v nás dřímají . Čím častěji je budeme následovat, tím více se v nás probudí vnitřní síla, naše osobní moc. Moc je ve své podstatě neutrální energie. 

Důležité je za jakým účelem ji člověk použije, jestli ji ovládá nebo jestli ona ovládá jeho. V dračím Reiki se snažíme s touto silou zase spojit. Toužíme se vrátit zpátky k naší duchovnosti, vnímat věci, které se skrývají za clonou. Dračí reiki je jedna z cest, která vám v tomto procesu může pomoci, abyste dosáhli tohoto cíle. V tomto zasvěcení se naučíte pracovat s těmito symboly:

 • když chceme něco změnit nebo transformovat
 • pro vyrovnání elementů v těle, duši i duchu
 • na zesílení či aktivaci spojení mezi tělem, Vyšším Já a vnitřním dítětem
 • na sjednocení dvou různých sil do jednoty
 • sjednocuje, posiluje, vyrovnává a dokončuje – tělo – duši – ducha
 • nechá rozsvítit vaše srdce
 • síla, moc, klid, moudrost, život, mír a světlo – mistrovský
I.stupeň 
 • Seznámení s dračí říší, s různými druhy a energií draků a s jejich posláním v dnešní době.
 • Práce s dračí energií a se symboly. Předání 9 symbolů.
 • Návod, jak s draky pracovat, jak jim sloužit a k čemu využívat jejich energii.
 • Vyrovnání čaker a celého energetického systému člověka.
 • Vyrovnání elementů v těle, na duši i na duchu.
 • Čištění bloků v našem těle s pomocí dračí energie.
 • Vytvoření dračího hlasu.
 • Meditace (Dračí cesta, Setkání s osobním drakem, Let na drakovi atd).
II.stupeň
 • Spojení s draky Ohně, Země, Vody, Vzduchu a Zlatého draka.
 • Předání symbolů všech těchto draků a práce s těmito symboly.
 • Výuka zasvěcovacích technik.


Paní Shihan Chisara po zasvěcení do Dračí Reiki vychannelovala dalších pět symbolů, takže tento stupeň berte jako nástavbu nebo rozšíření či prohloubení práce s Dračí Reiki. Při práci s těmito symboly zde dochází ke spojení a spolupráci s jednotlivými draky, jejich kvalitami a schopnostmi. Tyto symboly nám umožňují tyto schopností draků využívat cíleněji a efektivněji nebo také vyrovnat nebo transformovat vlastnosti, které se nám na nás nelíbí prostřednictvím jiných dračích sil. 

V původním dračím reiki se draci rozdělují do kategorií: ohniví, zemští, létací (vzduch) a vodní. Další kategorii představují draci zlatí. V tomto zasvěcení se naučíte pracovat se symboly těchto draků:

 • draka země
 • draka ohně
 • draka vzduchu
 • draka vody
 • zlatého draka