Odpovědi na vaše otázky

Je zapotřebí, otázky napsat co nejsrozumitelněji a nejvýstižněji a pokud to jde, stručně. Čím jsou otázky položeny konkrétněji, dostanete konkrétnější odpovědi.

Odpovědi jsou v písemné formě, po uhrazení částky

Cena: 1 otázka / 300Kč

Platbu odesílejte: Česká spořitelna - č.ú. 1330564073/0800

                                VS uvádět nemusíte