Smlouvy, brány, zrcadla, očista, v černé magii  

  • praxi jsem získala pravidelnou osobní návštěvou u světově uznávaného léčitele a praktika v magii, Ferdinanda Vidota na Seychelských ostrovech, kterého navštěvuje samotný prezident této země
  • u léčitelky Ghalyi v Ománu, se kterou jsem osobně léčila členy vlády této země a byla nápomocna při léčbě sultána


 Zrušení smlouvy
aktuálně přijímám zakázky k 10.10. 2022 

cena 3 000Kč/ 4 hodiny, dálková forma

Vyhodnotím a napíšu, s kým jste uzavřeli smlouvu o působení a vlivu černé magie. Ať jste ji uzavřeli dobrovolně, nebo bez vašeho vědomí. Ať v této inkarnaci nebo v předcházející. Přerušení této smlouvy je první velmi důležitý krok na nové cestě ke stabilizaci vašeho života...

Pracuji s úžasnou energií Karuna Ki.

Dále po celou dobu očisty z vás budu snímat negace mimo jiné, přes rohrnbachovo kyvadlo. Jde o zvláštní techniku, kdy přes své ruce odsávám negativní energie. Mimo auru léčícího tak dojde ke "spálení" negativní energie 


Očista vaší duše
aktuálně přijímám zakázky k 10.10. 2022

cena 2 000Kč/ 3 hodiny


Nezbytný krok po zrušení smlouvy s černou magii. Detailně očistím vše, co souviselo a souvisí s vaším prokletím, černou magii.

Pracuji s úžasnou energií Karuna Ki.

Dále po celou dobu očisty z vás budu snímat negace mimo jiné, přes rohrnbachovo kyvadlo. Jde o zvláštní techniku, kdy přes své ruce odsávám negativní energie. Mimo auru léčícího tak dojde ke "spálení" negativní energie 
Spirituální spálení energetického pouta přes magické zrcadlo
aktuálně přijímám zakázky k 10.10. 2022

cena 2000Kč/4hodiny