OČISTA OD NEGACÍ- nabízím komplexní balíček praktik, na sebe volně navazujících, v rámci kterého odstraním:

Můžete zvolit z několika variant:

varianta A - cena 2.500Kč/dálková varianta

 • Prokletí
 • Negativní energie
 • Smlouvy s temnými silami
 • Následně vám poskytnu po dobu tří dnů (tří hodin) ozdravující energii

varianta B - cena 1.500Kč/ 4hodiny dálková varianta

 • Spálení energetického pouta s osobou, která vám škodí
 • Očistu prostoru
 • Přivtělené duše
 • Vyčištění vaší Rodové linie, jak mužské, tak i ženské a odstranění všech bloků a negací, které zde uvidím zpětně z posledních tří inkarnací
 • Negativní vzorce a schémata v rámci rodových linií
 • Následně vám poskytnu po dobu tří dnů (tří hodin) ozdravující energii

varianta C - varianty A + B dohromady - zvýhodněná cena 3.000Kč/ dálková varianta

(cenu je zapotřebí uhradit před započetím služby, na č.ú. Česká spořitelna 1330564073/0800) 

 
 • praxi jsem získala pravidelnou osobní návštěvou u světově uznávaného léčitele a praktika v magii, Ferdinanda Vidota na Seychelských ostrovech, kterého navštěvuje samotný prezident této země
 • u léčitelky Ghalyi v Ománu, velmi úspěšná v boji s černou magií, se kterou jsem osobně léčila členy vlády této země a byla nápomocna při léčbě sultána


 Zrušení smlouvy
Vyhodnotím a napíšu, s kým jste uzavřeli smlouvu o působení a vlivu černé magie. Ať jste ji uzavřeli dobrovolně, nebo bez vašeho vědomí. Ať v této inkarnaci nebo v předcházející. Přerušení této smlouvy je první velmi důležitý krok na nové cestě ke stabilizaci vašeho života...

Pracuji s úžasnou energií Karuna Ki.

Dále po celou dobu očisty z vás budu snímat negace mimo jiné, přes rohrnbachovo kyvadlo. Jde o zvláštní techniku, kdy přes své ruce odsávám negativní energie. Mimo auru léčícího tak dojde ke "spálení" negativní energie 


Očista vaší duše
Nezbytný krok po zrušení smlouvy s černou magii. Detailně očistím vše, co souviselo a souvisí s vaším prokletím, černou magii.

Pracuji s úžasnou energií Karuna Ki.

Dále po celou dobu očisty z vás budu snímat negace mimo jiné, přes rohrnbachovo kyvadlo. Jde o zvláštní techniku, kdy přes své ruce odsávám negativní energie. Mimo auru léčícího tak dojde ke "spálení" negativní energie 
Spirituální spálení energetického pouta přes magické zrcadlo