OČISTA OD NEGACÍ- nabízím komplexní balíček praktik, na sebe volně navazujících, v rámci kterého odstraním:

Můžete zvolit z několika variant:

varianta A - cena 5.000Kč/dálková varianta

                     cena 9.000Kč/osobní varianta - počet hodin

 • Prokletí
 • Negativní energie
 • Smlouvy s temnými silami
 • Ochrana proti negacím


varianta B - cena 3.000Kč/ 4hodiny dálková varianta

                      cena 5.000Kč/osobní varianta - počet hodin individuální

 • Spálení energetického pouta s osobou, která vám škodí
 • Očistu prostoru
 • Přivtělené duše
 • Vyčištění vaší Rodové linie, jak mužské, tak i ženské a odstranění všech bloků a negací, které zde uvidím zpětně z posledních tří inkarnací
 • Negativní vzorce a schémata v rámci rodových linií
 • Ochrana proti negaci

varianta C = varianty A + B dohromady - zvýhodněná cena 7.000Kc, sleva 3.000Kč/ dálková varianta

                                                                     - zvýhodněná cena 12.000Kč, sleva 2.000Kč/ osobní varianta

(cenu je zapotřebí uhradit před započetím služby, na č.ú. Česká spořitelna 1330564073/0800) 

 
 • praxi jsem získala pravidelnou osobní návštěvou u světově uznávaného léčitele a praktika v magii, Ferdinanda Vidota na Seychelských ostrovech, kterého navštěvuje samotný prezident této země
 • u léčitelky Ghalyi v Ománu, velmi úspěšná v boji s černou magií, se kterou jsem osobně léčila členy vlády této země a byla nápomocna při léčbě sultána