Smlouvy, brány, zrcadla, očista, v černé magii 

  • praxi jsem získala pravidelnou osobní návštěvou u světově uznávaného léčitele a praktika v magii, Ferdinanda Vidota na Seychelských ostrovech, kterého navštěvuje samotný prezident této země
  • u léčitelky Ghalyi v Ománu, se kterou jsem osobně léčila členy vlády této země a byla nápomocna při léčbě sultána

 Zrušení smlouvy

Vyhodnotím a napíšu, s kým jste uzavřeli smlouvu o působení a vlivu černé magie. Ať jste ji uzavřeli dobrovolně, nebo bez vašeho vědomí. Ať v této inkarnaci nebo v předcházející. Přerušení této smlouvy je první velmi důležitý krok na nové cestě ke stabilizaci vašeho života...

cena - 3.000Kč /2 hodiny

Očista vaší duše


Nezbytný krok po zrušení smlouvy s černou magii. Detailně očistím vše, co souviselo a souvisí s vaším prokletím, černou magii.

cena - 3000Kč /20 hodinSpirituální uzavření energetického pouta přes magické zrcadlo

cena 3.000Kč/4hodiny

Životní energie 

cena 3.000Kč/ 20hodin

Pátá služba


Šestá služba

.